top of page

APLINKOS TERŠALŲ SURINKIMO IR JŲ ANTRINIO PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR KONSULTACIJOS

Metano

Sieros vandenilio

Amoniako

Paukščių ir galvijų mėšlo panaudojimo galimybių analizė ir konsultacijos

Substratų sudėtinius komponentus įtakojančių veiksnių tyrimai ir konsultacijos

Metano koncentracijos didinimo biodujose galimybių tyrimai ir konsultacijos

BIOMETANO GAMYBOS POTENCIALO ANALIZĖ IR KONSULTACIJOS

bottom of page