top of page

BIOMETANO GAMYBOS ĮRENGINIAI

Biometanas – ne tik atsinaujinančios energijos alternatyva visam iškastiniam kurui, bet ir esamos, ir naujai statomos biodujų jėgainės gaminamų biodujų vertės rinkoje didinimo įrankis, kurį siūlo mūsų bendrovė biodujų verslu užsiimatiems ir norintiems užsiimti savininkams.

biometanas.png
bottom of page