top of page

APIE BIOJĖGAINIŲ VYSTYMO LIETUVOJE KLASTERĮ

Klasteris siekia sukurti biodujų gamybos ir susijusias technologijas įgalinančias ekologiškai ūkininkauti, gaunant gerą investicinę grąžą.

KLASTERIO VEIKLOS

Šiuo metu klasterio nariai įgyvendina du didelės apimties inovatyvių technologijų kūrimo projektus. Siekiame panaikinti biometano gamybos technologijose esančius trūkumus – tai metano emisijos kiekis į aplinką biodujų valymo procese ir palyginti nedidelis metano kiekis pačiose biodujose – dėl ko biodujų gamyba ir biometano panaudojimas vis dar yra ekonomiškai nerentabilūs.


Siekiame sukurti novatoriškas, analogo užsienyje neturinčias technologijas, leisiančias pereiti prie visiškai tvaraus ir ekologinio ūkininkavimo:

 

  •        Metano koncentracijos didinimo biodujose technologiją, taikant biotechnologinius metodus

  •    Antrosios kartos anglies dioksido naudojimo perdirbamų žaliavų paruošimui biodujų gamybai technologiją

  •        Biometano atskyrimo iš biodujų be metano nuostolių į aplinką technologiją 

  •        Amoniako atskyrimo iš biodujų ir perdirbtų substratų technologiją 

 

  •        Biodujų gamyboje susidarančių substratų subalansuotos cheminės sudėties ir fizinių savybių valdymo technologiją


KLASTERIO NARIAI

UAB ADDECO

AB AUGA GROUP

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

VYTAUTIO DIDŽIOJO UNIVERSTITETAS

UAB ENERSTENA

UAB ENERSTENA VS

UAB ARIONEX LT

UAB DAUMANTŲ BIOENERGIJA

SIA BM ENERGY SERVICE

bottom of page