top of page

Elektros ir šilumos gamybos įrenginiai

Iki pastarojo laikotarpio biodujos kaip atsinaujinantis enegijos šaltinis daugiausia naudojamos atsinaujinančios elektros ir šilumos energijos gamybai kogeneracinėse jėgainėse arba mikro turbinose. Didžioji šiais įrenginiais pagaminta elektros energijos dalis parduodama į elektros tinklą, dalis elektros ir šilumos energijos sunaudojamos pačiose biodujų jėgainėse savo reikmėms, o likusi šilumos energijos dalis, jeigu nėra galimybės jos panaudoti kitiems tikslams, išmetama į aplinką. Toks energijos gavybos būdas nėra rentabilus, tačiau, esant remiamam jos supirkimo tarifui, plačiai paplitęs.  

Mūsų siūlomoje technologijoje pagaminta elektros ir šilumos energija panaudojama tik savo reikmėms, t.y. biodujas gaminančiuose ir jas valančiuose įrenginiuose. Toks energijos gavybos būdas yra rentabilus ir užtikrina, kad biometanui pagaminti sunaudojamos tik atsinaujinančios energijos rūšys.

bottom of page